Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Oblast istraživanja – Internet marketing

Naučno istraživacki rad u oblasti Internet marketinga obuhvata:

  • Modeli poslovnog nastupa na Internetu
  • Internet marketing plan
  • Strategije Internet marketinga.
  • SEO tehnike
  • Društveni mediji
  • Društvene mreže
  • Mobilni marketing
  • Upravljanje odnosima sa klijentima (CRM – Customer Relationship Management)
  • Poslovna inteligencija u Internet marketingu
  • Trendovi u Internet marketingu

Rezultati naučnog rada iz ove oblasti implementirani su i koriste se u okviru redovnih aktivnosti Katedre za elektronsko poslovanje i upravljanje sistemima.