Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Oblast istraživanja – Elektronsko poslovanje

Naučno istraživački rad u oblasti Elektronskog poslovanja obuhvata:

 •     Infrastruktura elektronskog poslovanja
 •     Elektronska trgovina
 •     B2B elektronsko poslovanje
 •     Upravljanje lancima snabdevanja
 •     Internet biznis plan
 •     Softverske komponente i aplikacije e-poslovanja
 •     Mobilno poslovanje
 •     Upravljanje odnosima sa kupcima – CRM (Customer Relationship Management)
 •     Elektronsko poslovanje u javnoj upravi
 •     E-bankarstvo i sistemi plaćanja na Internetu
 •     Trendovi u elektronskom poslovanju: Cloud computing, Social computing, Internet of things, Big data…

Rezultati naučnog rada iz ove oblasti implementirani su i koriste se u okviru redovnih aktivnosti Katedre za elektronsko poslovanje i upravljanje sistemima.