Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Oblast istraživanja – Društveni mediji

Naučno istraživacki rad u oblasti Društvenih medijia obuhvata:

  • Integracija društvenih mrežnih servisa u proces elektronskog obrazovanja
  • Sistemi za merenje performansi
  • Društvene metrike
  • Društveni koncept sistema za upravljanje odnosima sa klijentima (Social Customer Relationship Management)
  • Unapređenje sistema elektronske uprave primenom servisa društvenih medija i servisa
  • Mobilni servisi
  • Cloud computing servisi

Rezultati naučnog rada iz ove oblasti implementirani su i koriste se u okviru redovnih aktivnosti Katedre za elektronsko poslovanje i upravljanje sistemima.