Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Miloš Ninković

milos_ninkovicIme: Miloš Ninković
Zvanje: Student master studija
Katedra: Katedra za elektronsko poslovanje
E-mail: milos.ninkovic@elab.rs

Biografija

Miloš Ninković rođen je 4. aprila 1999. godine u Milićima, Bosna i Hercegovina. Osnovnu školu i gimnaziju (opšti smer) završio je u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine. Nakon završene srednje škole, 2017. godine upisuje Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, studijski program Informacioni sistemi i tehnologije, gde je diplomirao sa prosečnom ocenom 9,57. Uz to je dobitnik stipendije za izuzetno nadarene studente Republike Srbije, stipendije Fonda za mlade talente – Dositeja, stipendije Republike Srbije i stipendije Brčko Distrikta. Za vreme studija je bio član udruženja studenata informatike FONIS, u okviru čega je u toku akademske 2019/20. godine obavlјao funkciju Potpredsednika za korporativne odnose i finansije, gde se bavio komunikacijom sa partnerima, kao i upravlјanjem finansijskim sredstvima organizacije. Od akademske 2020/21. godine je saradnik na Katedri za elektronsko poslovanje Fakulteta organizacionih nauka, te je radio u nastavi na predmetima Elektronsko poslovanje, Internet tehnologije i sistemi, Simulacija i simulacioni jezici i Internet marketing. Pored rada na katedri, zaposlen je kao Java softverski inženjer. Tečno govori engleski jezik.

Nastavne aktivnosti

Miloš Ninković angažovan je na Fakultetu organizacionih nauka na sledećim predmetima:

  1. Elektronsko poslovanje
  2. Internet Tehnologije
  3. Simulacije i simulacioni jezici
  4. Internet marketing
  5. Internet inteligentnih uređaja
  6. Upravljanje rizikom u elektronskom poslovanju