Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Miloš Cvetković

Miloš Cvetković je rođen 1996. Godine u Beogradu. Završio je osnovnu školu “Vladimir Rolović” u Beogradu, a potom i XIII beogradsku gimnaziju, prirodno-matematički smer.

Na Fakultetu organizacionih nauka je trenutno na završnoj godini studija, smer Informacioni sistemi I tehnologije. Tokom studija je postao član studentske organizacije FONIS.

Angažovan je u školskoj 2019/20 godini kao saradnik u nastavi na predmetu Elektronsko poslovanje.