Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Milica Simić



Ime: Milica Simić
Zvanje: Student osnovnih studija
Katedra: Katedra za elektronsko poslovanje
E-mail: milica.simic@elab.rs

Biografija

Milica Simić je rođena je 31. 08. 1999. godine u Smederevu. Osnovnu školu „Radica Ranković” u Lozoviku završila je kao nosilac Vukove diplome i đak generacije.
Srednju školu Gimnaziju, Smederevo, završila je 2018. godina kao odličan đak. Tokom sve četiri godine srednje škole bila je primalac državne stipendije.
Akademske 2018/19. upisala je osnovne akademske studije, smer Informacioni sistemi i tehnologije, na Fakultetu organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu. Akademske 2019/20. godine pridružuje se studentskoj organizaciji FONIS gde učestvuje na mnogim projektima kao što su: “FON Hackaton”, “Students to Students”, “Companies to Students”..
Od oktobra 2021. godine je angažovana kao saradnik u izvođenju nastave na Katedri za elektronsko poslovanje. Prilikom vrednovanja pedagoškog rada za izvođenje vežbi iz predmeta Elektronsko poslovanje od studenata je dobila prosečnu ocenu 4,98.
Trenutno je student četvrte godine i tokom celog studiranja je bila primalac opštinske stipendije.

Nastavne aktivnosti

Milica Simić angažovana je na Fakultetu organizacionih nauka na sledećim predmetima:

  1. Elektronsko poslovanje
  2. Simulacije i simulacioni jezici
  3. Internet marketing
  4. Internet inteligentnih uređaja