Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Milica Labus

Biografija

Milica Labus rođena je 1976. godine u Beogradu. Diplomirala je na Matematičkom fakultetu u Beogradu, smer računarstvo i informatika, 2000. godine. Magistarske studije iz računarstva (Computer Science) završila je na Stanford Univerzitetu u Americi, 2001. godine, a Magistarske studije iz poslovne administracije (Master of Business Administration – MBA) u COTRUGLI poslovnoj školi u Beogradu, 2011. godine. Upisala je 2014. godine na Fakultetu organizacionih nauka doktorske studije iz Informacionih sistema i kvantitativnog menadžmenta, smer Elektronsko poslovanje. Ima preko 12 godina radnog iskustva u oblasti informacionih tehnologija i radila je na mnogim projektima u finansijskom i javnom sektoru. Partner je u konsultantskoj firmi Belox Advisory Services i radi kao IT konsultant. Milica Labus aktivno sarađuje sa Katedrom za elektronsko poslovanje.

Članstvo u naučnim i stručnim organizacijama

Član je ISACA (Information Systems Audit and Control Association) asocijacije.

Naučno-istraživački rad

Oblasti naučnog interesovanja Milice Labus su:

  • Elektronsko poslovanje
  • IT revizija
  • Upravljanje kontinuitetom poslovanja
  • Bezbednost informacija
  • Upravljanje projektima
  • Internet tehnologije
  • Projektovanje informacionih sistema
  • Računarska simulacija.

Poslednje dve godine se intenzivno bavi Matlab/DYNARE programiranjem u oblasti DSGE (Dynamic Stochastic General Equilibrium) modelovanja.

Usavršavanja

U decembru 2014. godine položila je ispit za CISA (Certified Information System Auditor) seritfikaciju koju izdaje ISACA (Information Systems Audit and Control Association) asocijacija.