Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Tehnologije mobilnog poslovanja

Studijski programElektronsko poslovanje i upravljanje sistemima
Studijska grupaTehnologije elektronskog poslovanja
Status predmetaIzborni
NastavniciBožidar Lj. Radenković, Dušan M. Barać, Marijana S. Despotović-Zrakić

Sadrzaj

Teorijska nastava: Uvod. Tehnike bežičnog prenosa. Mobilne i bežične mreže. LTE tehnologije i standardi. Projektovanje bežičnih mreža. IEEE 802.11 serija standarda. WiGig specifikacija. Pregled aplikacija mobilnog poslovanja. Prilagođavanje poslovnih aplikacija mobilnim uređajima. Razvoj naprednih mobilnih aplikacija. Razvoj multiplatformskih aplikacija. Internet i mobilne aplikacije. Platforme za realizaciju mobilnih i veb servisa. Bezbednost, skalabilnost i pouzdanost mobilnih aplikacija. Modeli upravljanja znanjem i podacima u mobilnim okruženjima. Mobilni cloud computing. Internet of Everything. Context-aware computing. Wearable computing – primeri primene. Gamification and serious games – pregled i upotreba u poslovnim aplikacijama. Augmented reality – primeri primene. Mobilna biometrija. Mobilne aplikacija i društveni mediji. Mobilni uređaji posebnih namena. Pervasive computing. Sveprisutno računarstvo. Budućnost mobilnog poslovanja.

Praktična nastava: Projektovanje bežičnih mreža. Radni okviri za razvoj mobilnih aplikacija. Alati za ubrzavanje razvoja mobilnih aplikacija. Manipulacija multimedijalnim zapisima u Androidu. Mobile jQuery. Upotreba QR kodova u u Android mobilnim applikacijama. Rad sa RFID i NFC tehnologijama u Android mobilnim applikacijama. Rad sa 2D i 3D grafikom u Androidu. Razvoj igara za mobilne uređaje. Korišćenje senzorskih sistema u Androidu. Korišćenje sistema za snimanje slike/zvuka u Androidu. Korišćenje veb servisa u mobilnim aplikacijama. Napredni elementi interfejsa za brz pristup funkcionalnostima Android aplikacija. Optimizacija aplikacije za različite tipove uređaja. Tehnike optimizacije iskorišćenja hardverskih resursa. Testiranje aplikacija. Bezbednost mobilnih aplikacija. Postavljanje aplikacije na javno dostupnu prodavnicu aplikacija. Razvoj mobilnih igara u Units3D okruženju.

Cilj

Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa savremenim mobilnim tehnologijama, kao i projektovanjem i razvojem naprednih aplikacija mobilnog poslovanja. Poseban cilj je sticanje znanja potrebnih za usavršavanje na višim nivoima studija.

Literatura

  1. Materijali u e-formi, sa sajta www.elab.fon.bg.ac.rs
  2. Despotović-Zrakić M., Milutinović V., Belić A. (Eds), High performance and cloud computing in scientific research and education, monografija, IGI Global, 2014.
  3. R. Meier, Professional Android 4 Application Development, 2012.
  4. W.M. Lee, Beginning Android Application Development, 2011.
  5. R. Rodger, Beginning Mobile Application Development in the Cloud, John Wiley & Sons, 2011.
  6. M. L Murphy, The Busy Coder’s Guide to Advanced Android Development, ISBN: 978-0981678054, CommonsWare, LLC, 2011.
  7. S.Conder, L.Darcey, Android Wireless Application Development Volume II: Advanced Topics (3rd Edition), Addison-Wesley, 2012.
  8. H.Guihot, Pro Android Apps Performance Optimization, Apress, 2012.
  9. D.Siewiorek, A. Smailagic, Thad Eugene Starne, Application Design for Wearable Computing, Morgan and Claypool Publishers, 2008.
  10. Elektronsko poslovanje, B. Radenković, M.Despotović-Zrakić, Z. Bogdanović, D. Barać, A. Labus, Fakultet organizacionih nauka, 2015. ISBN:978-86-7680-304-0