Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Marija Raičković


Biografija:

Marija Raičković rođena je 21. jula 1997. u Beogradu, gde je završila Devetu gimnaziju Mihailo Petrović Alas, prirodno matematički smer. Fakultet organizacionih nauka upisala je 2016. godine i trenutno je student završne godine na smeru Informacioni sistemi i tehnologije.

Na trećoj godini studija bila je na Global Entrepreneur programu u Beču gde je na stručnoj praksi radila na razvoju aplikacije u Java programskom jeziku. Tokom studiranja bila je član Unije studenata FON-a i učestvovala na brojnim projektima i takmičenjima studije slučaja. Od 2019. godine angažovana je kao demonstrator na katedri za elektronsko poslovanje.

Oblasti interesovanja


Oblasti naučnog interesovanja Marije Raičković su:

  • Elektronsko poslovanje
  • Internet tehnologije
  • Mobilno poslovanje
  • Internet marketing
  • Web dizajn