Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Maja Milojković

.

Maja Milojković je rođena 1997. u Beogradu, gde je završila XIII beogradsku gimnaziju kao učenik društvenog smera. 

Trenutno je student završne godine osnovnih studija na smeru Informacioni sistemi i tehnologije.

U školskoj 2019/2020 angažovana je kao demonstrator na predmetu Elektronsko poslovanje. 

.

Oblasti naučnog interesovanja Maje Milojković su:  

  • Elektronsko poslovanje 
  • Mobilno poslovanje
  • Internet tehnologije
  • C#