Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Luka Radovanović

Biografija:

Luka Radovanović rođen je 1997. godine u Beogradu, gde je završio prirodno-matematički smer Zemunske gimnazije. Fakultet organizacionih nauka upisao je 2016. godine.

Trenutno je student završne godine osnovnih studija na smeru Informacioni sistemi i tehnologije. Za vreme osnovnih studija od 2017. godine je član Udruženja studenata informatike FONIS, u okviru koga je 2018. bio član Upravnog odbora, i trenutno je član Nadzornog odbora. U školskoj 2019/2020 je angažovan kao demonstrator na Katedri za elektronsko poslovanje.

Učešće na stručnim projektima

  • Projekat „SymOrg Case Study Hackathon“ u realizaciji FON-a u okviru XVI Međunarodnog simpozijuma „SymOrg 2018“
  • Projekat „FON Hakaton 2018.“ u realizaciji Udruženja studenata informatike FONIS u saradnji sa Istraživačko-razvojnim centrom i MTS-om.

Oblasti interesovanja

Oblasti naučnog interesovanja Luke Radovanovića su:

  • Elektronsko poslovanje
  • Internet tehnologije
  • Mobilno poslovanje
  • Internet marketing