Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Home > Luka Baljak

Luka Baljak

Luka Baljak

Biografija

Baljak Luka je rođen 7.12.1995. godine u Beogradu. Osnovnu školu „Jovan Dučić“ završio je kao dobitnik Vukove diplome. Devetu gimnaziju „Mihailo Petrović Alas“ završio je sa odličnim uspehom.
Fakultet organizacionih nauka upisuje 2014. godine. Na smeru Informacioni sistemi i tehnologije diplomirao je 24. septembra 2018. godine sa prosečnom ocenom 9,45. Oblasti interesovanja Luke Baljak su: elektronsko poslovanje, internet tehnologije i mobilno poslovanje.

 

Nastavne aktivnosti

Nastavne aktivnosti

Luka Baljak angažovan je na predmetima:

  1. Elektronsko poslovanje
  2. Internet Tehnologije
  3. Simulacije i simulacioni jezici
  4. Mobilno poslovanje

Učešće na stručnim projektima

Učešće na stručnim projektima

Luka Baljak učestvovao je u realizaciji projekata “Hands-On” Katedre za elektronsko poslovanje.