Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Lazar Živojinović

 

Ime: Lazar Živojinović
Zvanje: Student doktorskih studija
Katedra: Katedra za elektronsko poslovanje
E-mail: lazar@elab.rs

 

Biografija

Lazar Živojinović, rođen je 10. maja 1994. godine u Smederevskoj Palanci. Osnovnu školu „Olga Milošević” u Smederevskoj Palanci završio je kao nosilac Vukove diplome i đak generacije.

Srednju školu Palanačku gimnaziju u Smederevskoj Palanci, završio je, takođe, kao nosilac Vukove diplome. Opštinsku stipendiju grada Smederevske Palanke dobio je 2011. godine, koju je primao naredne dve godine.

Školske 2013/14. upisao je osnovne akademske studije, smer Menadžment i organizacija, na Fakultetu organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu. Sledeće, 2014. godine prelazi na smer Informacioni sistemi i tehnologije. U zimskom semestru 2016/17. godine bio je angažovan kao saradnik u Laboratoriji za sisteme na predmetu Teorija sistema, gde je i obavio stručnu praksu. Prilikom vrednovanja pedagoškog rada za izvođenje vežbi iz predmeta Teorija sistema, od studenata je dobio ocenu 4,95. Osnovne akademske studije završio je 2017. godine, odbranom završnog (diplomskog) rada na temu „Analogni modeli i simulacija kontinualnih sistema primenom CSMP – a i Simulink – a” sa ocenom 10 i sa prosečnom ocenom 9,07.

Master akademske studije, studijski program Elektronsko poslovanje i upravljanje sistemima, modul Tehnologije elektronskog poslovanja, na Fakultetu organizacionih nauka upisuje iste godine. U školskoj 2017/18. godini bio je angažovan kao saradnik na Katedri za elektronsko poslovanje, gde je i obavio stručnu praksu. Prilikom vrednovanja pedagoškog rada za izvođenje vežbi iz predmeta Simulacija i simulacioni jezici, od studenata je dobio ocenu 4,99. Stipendiju Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dobio je 2017. godine, koju je primao za vreme studiranja master akademskih studija. U septembru 2018. godine zakazuje odbranu završnog (master) rada na temu „Simulacioni modeli zasnovani na agentima kao podrška elektronskom obrazovanju”. Master akademske studije završio je 2018. godine, odbranom pomenutog završnog rada sa ocenom 10 i sa prosečnom ocenom 10.

Nastavne aktivnosti

Lazar Živojinović angažovan je na Fakultetu organizacionih nauka na sledećim predmetima:

 1. Elektronsko poslovanje
 2. Internet tehnologije
 3. Simulacija i simulacioni jezici
 4. Internet marketing
 5. Internet inteligentnih uređaja
 6. Upravljanje rizikom u e-poslovanju

Naučno-istraživački rad

Oblasti naučnog interesovanja Lazara Živojinovića jesu:

 • Elektronsko poslovanje
 • Internet tehnologije
 • Računarska simulacija
 • Internet marketing i društveni mediji
 • Internet inteligentnih uređaja