Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Katarina Štavljanin

Katarina Štavljanin je rođena 1996. u Kraljevu, gde je završila Gimnaziju(prirodno-matematički smer). Fakultet organizacionih nauka upisala je 2016. godine i trenutno je student završne godine osnovnih studija na smeru Informacioni sistemi i tehnologije.

Član je Udruženja studenata informatike Fonis od 2017. godine. U školskoj 2019/2020 je angažovana kao demonstrator na predmetu Elektronsko poslovanje.

Oblasti interesovanja:

  • Elektronsko poslovanje
  • Internet tehnologije
  • Mobilno poslovanje

Iskustvo:

  • Deo tima za izradu sajta u studentskoj organizaciji Fonis
  • IT tim u organizaciji Unija studenata FON-a