Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Jovana Milosavljević

Moje ime je Jovana Milosavljević. Rođena sam 01.03.1997. godine u Prištini, a odrasla u Kruševcu, gde sam završila osnovnu školu “Nada Popović“, kao dobitnik Vukove diplome i gimnaziju (prirodno-matematički smer), sa odličnim uspehom. Učestvovala sam na različitim takmičenjima kroz osnovnu i srednju školu.

2016. godine sam upisala Fakultet organizacionih nauka. Trenutno sam student završne godine osnovnih studija na smeru Informacioni sistemi i tehnologije.

U školskoj 2019/2020 sam angažovana kao demonstrator u izvođenju nastave na predmetu Elektronsko poslovanje.

Oblasti interesovanja: veb programiranje, matematika, veb dizajn.