Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Jelena Lukić

Ime i prezime: Jelena Lukić
Naziv disertacije: Razvoj modela poslovne inteligencije u B2B elektronskom poslovanju elektroprivrede
Datum odbrane: 16-12-2015
Mentor: prof.dr Marijana Despotović Zrakić

Rezime

Poslovna inteligencija, kao značajan oslonac u procesu donošenja pravih i blagovremenih odluka koje su neophodne za uspešno poslovanje i upravljanje bilo kojom organizacijom, nudi mogućnost prikupljanja, skladištenja i analize velikih količina podataka. Trenutna istraživanja na području poslovne inteligencije ukazuju na to da se podaci ne čuvaju samo u strukturiranim bazama podataka ili formatima, već mogu dolaziti iz nestrukturiranih izvora, u cilju pružanja preciznih informacija donosiocima odluka na svim nivoima. Sposobnost preduzeća da stvori sveprisutnu povezanost svojih izvora podataka i tačaka odlučivanja, od ključnog je značaja za uspeh koncepta inteligentnih elektroenergetskih mreža – Smart Grid.
Smart Grid tehnologije donose inovacije u energetici i utiču na sve delove lanca snabdevanja električnom energijom, što dovodi do promena u strukturi tržišta i poslovnih modela. Poslovna inteligencija i infrastruktura na bazi upravljanja performansama već su prepoznate kao neophodnost za velike elektroenergetske sisteme koji usvajaju tehnologiju inteligentnih elektroenergetskih mreža.
U ovoj disertaciji predstavljen je model poslovne inteligencije za B2B elektronsko poslovanje operatora prenosnog sistema i tržišta električne energije, dizajniran da podrži aktivnosti nadgledanja tržišta električne energije potrebnim tokovima podataka i informacija.
Razvoj rešenja poslovne inteligencije zahteva strukturiran i planiran pristup, definisan u obliku metodologije, kao i odgovarajuću arhitekturu koja podrazumeva definisanje osnovnih elemenata skladišta podataka i koja opisuje kako su ti elementi izgrađeni i povezani. Metodološki pristup izgradnji sistema poslovne inteligencije, koji je predložen u ovoj disertaciji, imao je za cilj da istraži kako se Kimbalov pristup projektovanju i izgradnji sistema poslovne inteligencije može uspešno primeniti kao osnova za implementaciju novih objekata u skladištu podataka, koji se samo delimično oslanjaju na unapred definisane objekte unutar SAP okruženja. Da bi se postigao ovaj cilj, pošlo se od dobro definisanog „odozdo-nagore“ pristupa izgradnji rešenja skladišta podataka i predložen je modifikovani dimenzionalni životni ciklus, prilagođen standardnoj Accelerated SAP for Business Warehouse metodologiji.
Metodološki pristup, koji je prezentovan u disertaciji, primenjen je u praksi i u tom smislu je razvijen sistem poslovne inteligencije za aktivnosti nadgledanja tržišta električne energije. Predloženo rešenje poslovne inteligencije je ocenjeno u Javnom preduzeću „Elektromreža Srbije“. Rezultati pokazuju da poslovna inteligencija može da doprinese efikasnijem upravljanju tržištem električne energije i da se može uspešno koristiti za izveštavanje u raznim segmentima poslovanja preduzeća. Pored toga, rezultati komparativne analize daju smernice i preporuke za kombinovane metodologije, koje se mogu koristiti u razvoju robusnih sistema poslovne inteligencije.