Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Jasmina Stojković

Jasmina Stojković je rođena 1996. godine u Prokuplju. Osnovnu školu i gimnaziju je završila takođe u Prokuplju. Fakultet organizacionih nauka je upisala 2015. godine i trenutno je student četvrte godine na smeru Informacioni sistemi i tehnologije. Tokom oktobra 2018. godine je pohađala letnju školu na temu Internet inteligentnih uređaja na Katedri za Elektronsko poslovanje.

Oblasti interesovanja


Oblasti naučnog interesovanja Nikole Stojičića su:

  • Front-end development
  • Upravljanje rizikom u e-poslovanju
  • Internet inteligentnih uređaja