Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Inženjerska ekonomika

Studijski programNaziv predmetaNastavnik/nastavniciStatus predmetaBroj ESPB
Elektronsko poslovanjeInženjerska ekonomikaIlić J. BojanIzborni10

Cilj predmeta

Izučavanje suštine i specifičnosti inženjerske ekonomike sa aspekta donošenja poslovnih odluka od strane inženjera.

Ishod predmeta

Razumevanje problematike inženjerske ekonomike i osposobljenost za primenu metoda i tehnika iz područja inženjerske ekonomike.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava
Principi i razvojni trendovi inženjerske ekonomike.Кoncepti savremenog poslovanja.Analiza ponude i tražnje.Značaj ekonomike informacija.Savremena proizvodnja i troškovi.Funkcije troškova.Donošenje inženjerskih odluka na bazi informacija o troškovima.Mere za redukciju troškova.Menadžersko odlučivanje o cenama.Alternativne strategije cena.Optimalno angažovanje kapitala preduzeća.Кompleksnost novijih pristupa i metoda merenja performansi poslovanja.Porast prihoda i poboljšanje profitabilnosti.Značaj informacione podrške donošenju odluka u domenu inženjerske ekonomike.Digitalizacija poslovanja.Poslovne mreže i Internet.Savremeni biznis na Internetu i konkurentske strategije preduzeća.

Praktična nastava
Studijski istraživački rad.

Literatura

  1. Milićević V., Ilić B. Ekonomika poslovanja (delovi knjige), Fakultet organizacionih nauka, Beograd 2014
  2. Ilić B., Milićević V. Menadžment troškova – strategijski okvir (delovi knjige), Fakultet organizacionih nauka, Beograd 2009
  3. J.A. White, К.E. Case, D.B. Pratt Principles of Engineering Economic Analysis (delovi knjige), Wiley 2009
  4. Milićević V. Internet ekonomija (delovi knjige) Fakultet organizacionih nauka, Beograd 2002
  5. Chan S. Park Contemporary Engineering Economics, 6th edition, (delovi knjige) Pearson, Boston 2016