Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Značaj i uloga srpskih istraživača u radu i razvoju IEEE

Datum i vreme: Utorak, 14.05.2024. u 12:15

Lokacija: sala 301f, Matematički institut SANU (MISANU)

Zajednički sastanak sa Seminarom za istoriju i filozofiju matematike, mehanike i astronomije.

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineering) najveće je inženjersko udruženje na svetu, koje obuhvata naučnike, istraživače, inženjere i studente sa svih kontinenata sveta. Njeni koreni protežu se od 1884. godine kada je u Njujorku osnavano Američko udruženje inženjera elektrotehnike(AIEE). Tridesetak godina kasnije (1912. godine) osnovano je udruženje inženjera radio tehnike (elektronike) – IRE. Spajanjem ova dva udruženja 1963. godine u jedno stvoren je IEEE. Članovi ovih udruženja bili su i Nikola Tesla i Mihajlo Pupin. Pupin je čak, u različitim razdobljima, bio predsednik oba udruženja. Takođe, AIEE je dodelio Nikoli Tesli prestižnu Edisonovu nagradu. Današnja IEEE Sekcija Srbija i Crna Gora potiče od IEEE Jugoslovenske sekcije osnovane 1971. god. i broji oko 800 članova.


Na predavanju će prof. dr Vladimir Katić, IEEE, Life Senior Member sa Fakulteta tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu, dati istorijski pregled razvoja IEEE-a, kao i pregled nastanka i razvoja ovog udruženja u bivšoj SFRJ, odnosno Srbiji. Posebno će biti reči o aktivnostima podružnica (Chapter) i studentskih ogranaka (Branch) u Srbiji. Takođe, u predavanju će biti dat kratak osvrt na rad i ulogu nekih poznatih naučnih radnika iz Srbije i regiona, sa naglaskom na njihove doprinose u razvoju IEEE-a.

Rukovodioci seminara:

MI SANU: Vera Kovačević-Vujčić, Milan Dražić

FON: Zorica Bogdanović, Marijana Despotović- Zrakić

IEEE: Božidar Radenković

Check Also

RANDOM PROJECTIONS FOR MATHEMATICAL PROGRAMMING

Datum i vreme: Utorak, 21.05.2024. u 14:15hLokacija: Online Predavač: Leo Liberti, LIX CNRS Ecole Polytechnique, …