Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Priznanje za IEEE Computer Society Serbia and Montenegro chapter

IEEE Computer Society Serbia and Montenegro chapter dobitnik je priznanja za Outstanding professional chapter. Chapter vode profesori sa Katedre za elektronsko poslovanje: prof.dr Božidar Radenković, prof.dr Marijana Despotović-Zrakić, prof.dr Zorica Bogdanović i prof.dr Aleksandra Labus. Priznanje je dodeljeno za aktivnosti koje uključuju:

  • Organizovanje predavanja na seminaru Računarske nauke i primenjena matematika, u saradnji Matematičkog instituta SANU, FONa, i IEEE Computer chapter-a
  • Učešće u organizaciji većeg broja naučnih konferencija (EBT, AAI, IcETRAN, FEDCSIS…)
  • Organizaciju većeg broja handson radionica za studente

Ovo priznanje značajno doprinosi međunarodnoj prepoznatljivosti našeg fakulteta kao institucije od značaja za razvoj oblasti računarskih nauka.

Zahvaljujemo svim koleginicama i kolegama koji su aktivno učestvovali u aktivnostima i doprineli ovom izvanrednom rezultatu.

Check Also

ADOPTION OF BIG DATA TECHNOLOGIES IN EU SMART CITIES

Datum i vreme: Utorak, 11.06.2024. u 14:15h Lokacija: Online Predavač: dr Jasmina Pivar, Postdoc at …