Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Prezentacija: ChatGPT: Potencijal, ograničenja i rizici, prof. dr Dragan Vukmirović

Poštovane koleginice i kolege,

Pozivamo Vas na prezentaciju “ChatGPT: Potencijal, ograničenja i rizici“, prof. dr Dragana Vukmirovića, u sredu 07.06.2023. sa početkom u 14 časova u prostoru Istraživačko razvojnog centra na fakultetu.

Cilj prezentacije je da upozna auditorijum sa potencijalom, ograničenjima i pravno-etičkim aspektima korišćenja ChatGPT. Fokus će biti na upoznavanje i potencijalno osposobljavanje auditorijuma sa pravilnom i samostalnom upotrebu ChatGPT u svakodnevnom životu i radu. Prezentacija će biti bazirana na studijama slučajeva prilagođenim ciljnom auditorijumu polaznika.

Program prezentacije obuhvata sledeće teme:

  • Šta je ChatGPT – način rada, otvaranje naloga, način funkcionisanja, genereisanje pitanja i odgovora, problem pristrasnosti, primeri iz prakse, praktični saveti.
  • Studije slučajeva: prevođenje, ispravljanje gramatike i stila, sumarizacija teksta, ispravka i pisanje računarskog koda.
  • Ograničenja u korišćenju ChatGPT-a: uloga ljudskog eksperta, tehničko-tehnološka ograničenja ChatGPT-a, korišćenje senzitivnih podataka i zaštita podataka o ličnosti u skladu sa GDPR-om.
  • Pravna pitanja u korišćenju ChatGPT-a: pitanje vlasništva nad “izlazom”, u kojim slučajevima postoji rizik da dobijemo zahtev za zaštitu prava od vlasnika intelektualne svojine, uslovi korišćenja, plagijarizam.
  • Etička pitanja u korišćenju ChatGPT-a: etički kodeks.
  • Praktične preporuke za korišćenje ChatGPT-a: kako pisati efikasan prompt, korišćenje primera i templejta, kako “produžiti odgovor”, kako podići pouzdanost odgovora.
  • Druga rešenja: alternative za ChatGPT, besplatne i plaćene opcije.

Vreme trajanja prezentacije: Okvirno predviđeno vreme prezentacije je do 90 minuta, u zavisnosti od interesovanja auditorijuma.

Interesovanje za učešće možete potvrditi putem linka.

Check Also

Održana je treća međunarodna konferencija E-business technologies

Na Fakultetu organizacionih nauka u četvrtak, 15. juna 2023. godine, svečano je otvorena treća međunarodna konferencija E-business …