Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Poziv na predstavljanje udžbenika „Razvoj softvera orijentisanog na procese, odabrana poglavlja: DevOps, Mikroservisi, Kontejneri“

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo na promociju udžbenika „Razvoj softvera orijentisanog na procese, odabrana poglavlja: DevOps, Mikroservisi, Kontejneri“, u četvrtak, 6. juna u 12.15 u amfiteatru 2 na FON-u.

Autori udžbenika su prof.dr Miloš Radenković, prof.dr Marijana Despotović-Zrakić, prof.dr Zorica Bogdanović, prof.dr Dušan Barać, prof.dr Aleksandra Labus i Milica Simić. Na promociji će govoriti:
Prof.dr Saša Lazarević, recenzent udžbenika
Prof.dr Zorica Bogdanović: Razvoj softvera orijentisanog na procese – predstavljanje sadržaja udžbenika
Prof.dr Dušan Barać: Softverski okviri, platforme i ekosistemi
Milica Simić: Kontinualna integracija, isporuka i postavljanje softvera u produkciono okruženje

Udžbenik obuhvata detaljan opis koncepata razvoja sofvera orijentisanog na procese, kroz opis softverskog procesa sa fokusom na DevOps, pristupa analizi i projektovanju softvera, i savremenih infrastruktura za implementaciju zasnovanih na mikroservisima i kontejnerima. Osnovni ciljevi udžbenika su: da se na jasan i sistematičan način predstavi paradigma procesno-orijentisanog razvoja softvera i načini rešavanja zahteva pouzdanosti, skalabilnosti i distribuiranosti, zatim, da se da pregled najznačajnijih referenci iz ove oblasti i razjasne terminološke neusaglašenosti prisutne u literaturi, i da se sistematizuju pristupi, arhitekture i karakteristike implementacije softvera u internet, tj. cloud okruženju. Detaljno je obrađen Kubernetes.

Elekronska verzija udžbenika se nalazi na linku.


Nadamo se da se vidimo u što većem broju!

Check Also

ADOPTION OF BIG DATA TECHNOLOGIES IN EU SMART CITIES

Datum i vreme: Utorak, 11.06.2024. u 14:15h Lokacija: Online Predavač: dr Jasmina Pivar, Postdoc at …