Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Marketing and Smart Technologies

Marketing and Smart Technologies

Zadovoljstvo nam je da vas obavestimo da je članica naše katedre, profesorka Zorica Bogdanović, bila urednik Springerovog zbornika radova Marketing i Pametne Tehnologije, sa konferencije ICMARKTECH 2021 održane 2 – 4. decembra. Ova monografija govori o pametnim tehnologijama za efikasna rešenja u poslovanju i marketing. Predstavlja pouzdan resurs za istraživače i praktičare u akademiji i industriji.

Check Also

Prezentacija: ChatGPT: Potencijal, ograničenja i rizici, prof. dr Dragan Vukmirović

Poštovane koleginice i kolege, Pozivamo Vas na prezentaciju “ChatGPT: Potencijal, ograničenja i rizici“, prof. dr …