Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Gostujuće predavanje: World Metaverse Council i MetaCOP28 – Tadej Slapnik

U četvrtak 11.05.2023. u 14h sa nama će biti Tadej Slapnik, Interim Vice Chair World Metaverse Council i CEO Hashnet kompanije.

World Metaverse Council – WMC je platforma koja vodi dijalog za pravičan i inkluzivan život u metaverzumu. To je prvo svetsko telo koje okuplja kreatore metaverzuma, programere i druge stejkholdere širom sveta sa ciljem da se stvori svet u kome ljudi i njihovi avatari uživaju slobodu govora i slobodu od straha i oskudice.

WMC promoviše prijateljske odnose između metaverza i želi da formira globalni standard za interoperabilni metaverzum.


Vodeća inicijativa WMC-a je MetaCOP – konferencija Ujedinjenih Nacija o klimatskim promenama u
Metaverzu. Na predavanju će biti predstavljene glavne aktivnosti Global Metaverse projekta uključujući MetaCOP28 Metaverse za ovogodišnje izdanje COP28 u Dubaiju.

Datum i vreme: 11.05.2023. 14h
Mesto: AMF D201 (nova zgrada), Fakultet organizacionih nauka, Beograd

Check Also

RANDOM PROJECTIONS FOR MATHEMATICAL PROGRAMMING

Datum i vreme: Utorak, 21.05.2024. u 14:15hLokacija: Online Predavač: Leo Liberti, LIX CNRS Ecole Polytechnique, …