Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Home > Ena Mihajlović

Ena Mihajlović

Ena Mihajlović

Biografija

Ena Mihajlović rođena je 20.03.1997. godine u Beogradu. U Malom Zvorniku završila je osnovnu i srednju ekonomsku školu. Fakultet orgranizacionih nauka upisala je 2015. godine. Pohađala Business Quality academy 2016. godine.

Trenutno je student završne godine osnovnih studija na smeru Informacioni sistemi i tehnologije. U školskoj 2018/2019 je angažovana kao saradnik u nastavi na predmetu Elektronsko poslovanje.

Oblasti interesovanja

Oblasti interesovanja

Oblasti naučnog interesovanja Ene Mihajlović su:

  • Elektronsko poslovanje
  • Internet tehnologije
  • Mobilno poslovanje