Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Najava predavanja na seminaru računarske nauke i primenjena matematika

Datum i vreme: Ponedeljak, 18.12.2023. u 12:00

Predavač: Muthu Ramachandran, AI Tech UK and Forti5 Technologies, UK

Lokacija: Online

Tema predavanja: AI AND BLOCKCHAIN FRAMEWORK FOR HEALTHCARE APPLICATIONS

Opis predavanja: U revolucionarnom razvoju, istraživači su predstavili sistematski okvir za siguran i održiv softverski inženjering za primene blockchaina u zdravstvu, poznat kao S3EF-HBCA. Ovaj inovativni pristup će biti revolucionaran u zdravstvenoj industriji integracijom dve od najdisruptivnijih tehnologija – AI i blockchain.

Rezultati simulacije su obećavajući, pokazujući da je potrebno samo 10,45 minuta za obradu 100 instanci realnih podataka i zahteva. Ova efikasnost je dokaz potencijala okvira S3EF-HBCA u poboljšanju sigurnosti, privatnosti i bezbednosti u primenama zdravstva.

Ključne tačke okvira S3EF-HBCA uključuju:

  • Značajan doprinos dizajniranju integracije AI i blockchaina u zdravstvu sa ugrađenom sigurnošću, mogućnošću ponovne upotrebe i održivosti.
  • Inovativni pristup izgradnji sigurnog i održivog softverskog inženjeringa za primene blockchaina u zdravstvu poznatog kao S3EF-HBCA okvir.
  • Okvir za inženjering zahteva koristeći modeliranje i simulaciju BPMN za verifikaciju i validaciju pre dizajna i implementacije.
  • Klasifikacija nefunkcionalnih zahteva za primene blockchaina u zdravstvu.
  • Metoda analize domena i klasifikacija za identifikaciju i razvoj ponovno upotrebljivih pametnih ugovora u primenama zdravstva.
  • Tehnika procene napora Blocks-Point uključujući TCF i ECF za analizu troškova i složenosti.
  • Strategije dizajna za izgradnju ponovno upotrebljivih komponenti blockchaina kao usluge.
  • Inovativna referentna arhitektura (REF-ArcBC) za standardizaciju razvoja blockchaina u primenama zdravstva.
  • Metrike za procenu efikasnosti poslovnih procesa i referentne arhitekture.

Predavanje organizuju: Matematički institut SANU, Fakultet organizacionih nauka i IEEE Computer Society Serbia and Montenegro Chapter zajedno sa Seminarom Odlučivanje – teorija, tehnologija i praksa.

Prijava za praćenje predavanja

Check Also

Model digitalnog zdravstvenog ekosistema zasnovan na blockchain tehnologiji

Datum i vreme: Utorak, 27.02.2024. u 14.15 Lokacija: sala 301f, Matematički institut SANU (MISANU) i online . Registracija za …