Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Mobilno poslovanje – odabrana poglavlja

Studijski programInformacioni sistemi i menadžment
Studijska grupaElektronsko poslovanje
Status predmetaIzborni
NastavniciBožidar Lj. Radenković, Zorica M. Bogdanović, Dušan M. Barać, Marijana S. Despotović-Zrakić

Sadržaj predmeta

Teorijska i praktična nastava: Metodologija naučnog istraživanja u mobilnom poslovanju. Analiza tehnika i tehnologija bežičnog prenosa. Analiza mobilnih operativniih sistema, razvojnih platformi i okruženja. Metodologije razvoja aplikacija mobilnog poslovanja. Modeli upravljanja znanjem i podacima u mobilnim okruženjima, Veb servisi u mobilnom okruženju. Sveprisutno računarstvo. Context-Aware Systems. Bezbednost, skalabilnost i pouzdanost mobilnih i bežičnih mreža. Mobilno obrazovanje. Mobilni cloud computing. Analiza trendova mobilnog poslovanja. Wearable computing. Gamification aplikacije. Adaptive mobile computing. Embedded systems. Modeli i paradigme programiranja aplikacija sveprisutnog računarstva. Pervasive computing. Context-aware computing. Crowdsourced mobile computing. Nomadic computing. Object recognition. Pametni prostori i inteligentna okruženja. Mobile grid. Upravljanje digitalnim identitetima u mobilnom okruženju. Aplikacije mobilnog poslovanja. Brzo plasiranje mobilnih aplikacija uz pomoć veb tehnologija. Radni okviri za integraciju sa pametnim uređajima. Stilizacija i postizanje uniformnog korisničkog iskustva. Analiza i optimizacija interakcija sa korisnikom. Razvoj aplikacija zasnovanih na veb API-ju. Utilizacija oblaka za skladištenje/procesiranje podataka. Napredni aspekti bezbednosti aplikacija. Analiza operativnih podataka aplikacija. Integracija sa sistemima za mobilno plaćanje. Pravni aspekti razvoja mobilnih aplikacija – licence biblioteka, usklađivanje arhitekture. Primena mobilnih tehnologija identifikacije. Implementacija cloudlet-a i weblet-a. Upoznavanje studenata sa rezultatima najnovijih istraživanja u oblasti mobilnog poslovanja. Pregled i analiza najznačajnijih referenci. Analiza rezultata najznačajnijih projekata u ovoj oblasti.

Cilj predmeta

Cilj predmeta je da se studenti osposobe za samostalan naučno-istraživački rad u oblasti mobilnog poslovanja. Proučavaju se napredne metodolologije, modeli i principi implementacije rešenja u oblasti mobilnog poslovanja. Poseban cilj je osposobiti studente za uspešno pisanje naučnih radova i doktorskih disertacija u oblasti mobilnog poslovanja.

Literatura

 1. Materijali u e-formi, sa sajta www.elab.fon.bg.ac.rs
 2. М. Despotović-Zrakić, V.Milutinović, A. Belić (Eds), High performance and cloud computing in scientific research and education, monografija, IGI Global, 2014.
 3. S.Conder, L.Darcey, Android Wireless Application Development Volume II: Advanced Topics (3rd Edition), Addison-Wesley, 2012.
 4. D.Siewiorek, A. Smailagic, Thad Eugene Starne, Application Design for Wearable Computing, Morgan and Claypool Publishers, 2008.
 5. J. Barbosa, F. Dillenburg, G. Lermen, A.Garzão, C. Costa, J.Rosa, Towards a programming model for context-aware applications, Computer Languages, Systems & Structures, 38 (3) 199–213, Elsevier, 2012.
 6. H. Dinh, C. Lee, D. Niyato,  P.Wang, A survey of mobile cloud computing: architecture, applications, and approaches, Wireless communications and mobile computing, 13(18), 1587–1611, John Wiley & Sons, 2011.
 7. P. Yua, X. Maa, J. Caob,  J. Lua, Application mobility in pervasive computing: A survey,   Pervasive and Mobile Computing, 9(1), 2-17, Elsevier, 2013.
 8. K. Elgazzar, S. Hassanein, P. Martin, DaaS: Cloud-based mobile Web service discovery, Pervasive and Mobile Computing, Elsevier, 2013.
 9. F. Resatsch, Developing and Evaluating Near Field Communication Applications, Ubiquitous Computing, Springer, 2010.
 10. M. Milutinović,  A. Labus, V. Stojiljković, Z. Bogdanović, M. Despotović-Zrakić, Designing a mobile language learning system based on lightweight learning objects, Multimedia Tools and Applications, 2013.
 11. Elektronsko poslovanje, B. Radenković, M.Despotović-Zrakić, Z. Bogdanović, D. Barać, A. Labus, Fakultet organizacionih nauka, 2015. ISBN:978-86-7680-304-0