Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

E-obrazovanje – odabrana poglavlja

Studijski programInformacioni sistemi i menadžment
Studijska grupaElektronsko poslovanje
Status predmetaIzborni
NastavniciMarijana S. Despotović-Zrakić, Zorica M. Bogdanović, Aleksandra B. Labus, Dušan Barać

Sadržaj predmeta

Teorijska i praktična nastava: Metodologija naučno-istraživačkog rada u oblasti e-obrazovanja. Klasifikacija e-obrazovanja. E-obrazovanje u funkciji razvoja zaposlenih. Psihički aspekti primene informaciono komunikacionih tehnologija u obrazovanju. Formalno i neformalno učenje. Standardi u elektronskom obrazovanju. Dizajniranje objekata učenja. Komunikacija i saradnja u e-obrazovanju. Personalizovano i adaptivno elektronsko obrazovanje. Stilovi učenja u e-obrazovanju. Infrastruktura za e-obrazovanje. Tehnologije e-obrazovanja. Obrazovni softver. Mešovito učenje. Obrazovanje kroz igru. Mobilno obrazovanje. Upravljanje odnosima sa studentima. Primena društvenih mreža u e-obrazovanju. Projektovanje sistema mobilnog obrazovanja. Semantička anotacija i semantičko pretraživanje nastavnih materijala u e-obrazovanju. Problemi i rizici u projektovanju i implementaciji sistema e-obrazovanja. Savremeni trendovi u elektronskom obrazovanju. Analiza aktuelnih naučno istraživačkih oblasti e-obrazovanja. Analiza najcitiranijih radova i aktuelnih naučno istraživačkih projekata.

Cilj predmeta

Cilj predmeta je osposobljavanje studenata za naučno-istraživački rad u oblasti elektronskog obrazovanja, kao i primenu savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija u obrazovanju.

Literatura

  1. Materijali u e-formi, sa sajta www.elab.fon.bg.ac.rs
  2. Milosavljević, G., Profesionalno obrazovanje na distancu, FON, 2000.
  3. Moore, M. G, William, G., Handbook of distance education, Lawrence Erlbaum Associates, 2003.
  4. Despotović M., Razvoj metoda poslediplomskog obrzovanja na daljinu zasnovanog na Internet tehnologijama, doktorska disertacija, FON, 2006.
  5. Bogdanović Z., Poslovna inteligencija u adaptivnom elektronskom obrazovanju, doktorska disertacija, FON, 2011.
  6. M.Despotovic-Zrakić, A.Markovic, Z.Bogdanovic, D.Barac, S.Krco, Providing Adaptivity in Moodle LMS Courses, Educational Technology & Society Journal, Vol 15, Issue 1, pp 326-338, 2012.
  7. Despotovic-Zrakic M,Simic K,Labus A,Milic A,Jovanic, Scaffolding Environment for e-Learning through Cloud Computing, Educational Technology & Society, vol. 16, br. 3, str. 301-314, 2013.
  8. Bogdanović, Z., Barać, D., Jovanić, B., Popović, S. and Radenković, B. Evaluation of mobile assessment in a learning management system. British Journal of Educational Technology, Vol 45, Number 2, pp  231-244, 2014.
  9. Elektronsko poslovanje, B. Radenković, M.Despotović-Zrakić, Z. Bogdanović, D. Barać, A. Labus, Fakultet organizacionih nauka, 2015. ISBN:978-86-7680-304-0