Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Dimitrije Milačić

 

Dimitrije Milačić, rođen je 19. oktobra 1996. godine u Prištini. Osnovnu školu „Vladislav Ribnikar” u Beogradu završio je kao nosilac Vukove diplome.

Srednju školu Treću beogradsku gimnaziju u Beogradu, završio je, takođe, kao nosilac Vukove diplome. Državnu stipendiju dobio je 2014. godine, koju je primao naredne dve godine.

 

Akademske 2015/16. upisao je osnovne akademske studije, smer Informacioni sistemi i tehnologije, na Fakultetu organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu. Akademske 2016/17. godine pridružuje se studentskim organizacijama Savez studenata FON-a i Unija studenata FON-a, gde naredne akademske godine postaje potpredsednik organizacije i predsednik tima za korporativne odnose.

Iste, akademske 2017/18, postaje mentor grupi brucoša generacije 2017/18, i prilikom vrednovanja rada na projektu mentorsvo, od brucoša dobija prosečnu ocenu 4,96/5. Takođe, prilikom slušanja predmeta Pravne osnove informacionih sistema obavlja stručnu praksu u Republičko geodetskom zavodu.

Osnovne akademske studije završio je 2019. godine sa prosečnom ocenom 7.75, odbranom završnog (diplomskog) rada na temu „Implementacija strategije digitalnog marketinga za turističke organizacije”.

Trenutno je student master studija Fakulteta organizacionih nauka, studijski program Elektronsko poslovanje i upravljanje sistemima, modul Elektronsko poslovanje i angažovan je kao demonstrator na katedri za Elektronsko poslovanje.