Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Danijela Stojanović

Ime i prezime: Danijela Stojanović
Naziv disertacije: Model srednjoškolskog e-obrazovanja zasnovan na tehnologijama Interneta i inteligentnih uređaja
Datum odbrane: 28-12-2020
Mentor: prof.dr Zorica Bogdanović

Rezime

Predmet disertacije je istraživanje mogućnosti primene e-obrazovanja zasnovanog na internetu inteligentnih uređaja (eng. Internet of Things, IoT) u srednjim školama. Cilj istraživanja je da se unapredi nastavni proces u srednjoškolskom obrazovanju primenom servisa interneta inteligentnih uređaja, društvenih medijai mobilnih tehnologija, i postigne kvalitativno unapređenje srednjoškolskog obrazovanja. Istraživanje je fokusirano na srednjošklski sistem u Srbiji i posebno je prilagođeno sistemima obrazovanja u zemljama u razvoju. Korišćenjem pametnih učionica u obrazovnom procesu poboljšavaju se efikasnost i kvalitet nastave, kao i nivo osposobljenosti učenika. Škole koje implementiraju pametne učionice stvaraju bolji imidž i veću konkurentnost, čime postaju atraktivnije za veći broj kvalitetnih učenika. Ovakav način organizovanja srednjoškolskog obrazovnog procesa omogućava brzu i kvalitetnu komunikaciju nastavnika sa učenicima, efikasnu razmenu informacija, povećanje obima sadržaja koji može biti prezentovanu okviru nastavnog časa, aktivno učešće učenika u nastavnom procesu i kvalitetniju nastavu. Istraživanje je realizovano sa učenicima Pete ekonomske škole „Rakovica“ u Beogradu. Rezultati ukazuju na pozitivan ishod procesa sticanja znanja, kao i iskustva i stavova učenika.