Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Bane Avramović

Biografija:

Bane Avramović rođen je 20.05.1997. godine u Beogradu. Završio je Zemunsku gimnaziju, prirodno-matematički smer. Fakultet organizacionih nauka upisao je 2016. godine i trenutno je student na smeru Informacioni sistemi i tehnologije. Od oktobra 2019. godine je saradnik u nastavi na Katedri za elektronsko poslovanje.

Za vreme studija, bio je član studentskih organizacija ESTIEM, Case Study Club i Debatnog kluba. Uz ovo Bane je bio i dalje je deo startup projekta Kadrovi.rs koji je još uvek u razvoju.

Oblasti interesovanja


Oblasti naučnog interesovanja Baneta Avramovića su:

  • Elektronsko poslovanje
  • Internet tehnologije
  • Mobilno poslovanje
  • Internet marketing