Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Home > Andrej Radulović

Andrej Radulović

Andrej Radulović

Biografija

Andrej Radulović  rođen je 1994. godine u Beogradu.

Osnovnu školu „Drinka Pavlović “  završio je u Beogradu 2009. godine sa odličnim uspehom kao nosilac diplome „Vuk Karadžić“. Iste godine upisuje Treću beogradsku gimnaziju, koju završava 2013. godine, sa takođe odličnim uspehom, kao stipendista Ministarstva prosvete.

Fakultet organizacionih nauka u Beogradu, studijski program Informacioni sistemi i tehnologije, upisao je 2013. godine. Kao studentski aktivista, učestvovao je u realizaciji mnogobrojnih studentskih projekata, između ostalih i  prestižnog takmičenja u rešavanju studije slučaja “Belgrade Business International Case Competition”. Alumni je Udruženja studenata informatike “FONIS”. Vršio je funkciju potpredsednika Studentskog parlamenta Fakulteta organizacionih nauka i bio član studentskog parlamenta u dva mandata.
 Master studije je upisao po diplomiranju, na smeru Elektronsko poslovanje i upravljanje sistemima 2018. godine.

Stručnu praksu je završio u kompaniji MSG Global Solutions, kao konsultant, radeći sa SAP softverskim rešenjima i primenom istih u radu sa modulima za osiguranje.Trenutno je zaposlen u kompaniji “Robert Bosch”, na poziciji stručnjaka za razvoj mobilnih aplikacija.

Oblasti interesovanja

Oblasti interesovanja

Oblasti naučnog interesovanja Andreja Radulović su:

  • Elektronsko poslovanje
  • Internet tehnologije
  • Mobilno poslovanje
  • Internet inteligentnih uređaja
  • Internet marketing i društveni mediji

Iskustvo

Iskustvo

  • Stručnjak za razvoj obilnih aplikacija u kompaniji Robert Bosch
  • Stručna praksa u kompaniji MSG Global Solutions
  • Organizacija “Belgrade Business International Case Competition” takmičenja
  • Rad u studentskoj organizaciji FONIS