Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Anđela Miletić

Biografija:

Anđela Miletić, rođena 1.2.1997. godine u Kosovskoj Mitrovici.
Završila je osnovno školu “Vuk Karadžić” u Zvečanu, nakon koje je pohađala Gimnaziju u Kosovskoj Mitrovici na prirodno matematičkom smeru.
Trenutno je na završnoj godini Fakulteta organizacionih nauka na smeru Informacioni sistemi i tehnologije.

Nastavne aktivnosti


Školske 2019/2020 angažovana je za saradnika u nastavi za realizaciju predmeta Elektronsko poslovanje.

Vannastavne aktivnosti


Tokom studija pohađala radionice HackIt i Python u okviru projekta studentske organizacije FONIS.

Oblasti interesovanja

  • Web development,
  • Web design,
  • Elektronsko poslovanje.