Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Aleksandra Tomić

Tomić Aleksandra rođena je 14.09.1996. godine u Beogradu. Osnovnu školu ”Nikola Tesla”, osnovnu muzičku školu ”Nevena Popović”, a kasnije Prvu ekonomsku školu u Beogradu završila je sa odličnim uspehom.

Fakultet organizacionih nauka u Beogradu, smer Informacioni sistemi i tehnologije upisuje 2015. godine. Na smeru Informacioni sistemi i tehnologije diplomirala je 24. septembra 2019. godine sa temom “Razvoj mobilne aplikacije turističke agencije” i sa prosečnom ocenom 9,0. Stručnu praksu obavila je kao demonstrator na projektu “E-inspektor” u organizaciji Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu.

Oblasti interesovanja

  • Mobilno poslovanje
  • Elektronsko poslovanje
  • Baze podataka
  • Projektovanje softvera