Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Home > Aleksandra Maksimović

Aleksandra Maksimović

Aleksandra Maksimović

Biografija

Aleksandra Maksimović rođena je 18.04.1996. godine u Beogradu gde je završila i osnovnu i srednju školu (Zemunska gimnazija, prirodno – matematički smer). Fakultet organizacionih nauka upisala je 2015. godine.

Trenutno je student završne godine osnovnih studija na smeru Informacioni sistemi i tehnologije. Od oktobra 2018. godine je saradnik u nastavi na Katedri za elektronsko poslovanje.

 
Tokom letnjeg semestra 2018. godine bila je angažovana na organizaciji “Hands On” radionica Katedre za elektronsko poslovanje, gde je i lično održala radionicu na temu Uvod u Android studio.
 
 

Oblasti interesovanja

Oblasti interesovanja

Oblasti naučnog interesovanja Aleksandre Maksimović su:

  • Elektronsko poslovanje
  • Internet tehnologije
  • Mobilno poslovanje
  • Internet marketing