Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Aleksandra Ćirković

Biografija:
Aleksandra Ćirković je rođena 1997. godine u Prištini. Osnovnu školu i gimnaziju je
završila u Kragujevcu. Fakultet organizacionih nauka je upisala 2016. godine i trenutno je
student četvrte godine na smeru Informacioni sistemi i tehnologije. Od prve godine
fakulteta je član Debatnog kluba Fakulteta organizacionih nauka, a od 2017. i Udruženja
studenata informatike FONIS i studentske organizacije ESTIEM. U školskoj 2018/2019 je angažovana kao demonstrator na predmetu Elektronsko poslovanje.

Relevantna iskustva

 • Deo tima za održavanje sajta studentske organizacije ESTIEM tokom 2018. i 2019.
  godine.
 • Lider tima za odnose sa javnošću na projektu Vision Data Science 2019 u
  studentskoj organizaciji ESTIEM.
 • Lider tima za odnose sa javnošću na projektu FON Hakaton 2018 u studentskoj
  organizaciji FONIS.

Oblasti interesovanja

 • Elektronsko poslovanje
 • Internet marketing
 • Upravljanje projektima