Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Home > Aleksandar Janković

Aleksandar Janković

Biografija

Aleksandar Janković, rođen je 29.10.1995. u Pirotu, gde je završio osnovnu školu „8. septembar“ i gimnaziju (prirodno-matematički smer) kao odličan đak.

Fakultet organizacionih nauka upisao je 2014-e godine, kada je i završio srednju školu, na smeru Operacioni menadžment. 2016-e godine se prebacuje na smer Informacioni sistemi i tehnologije. Trenutno je student završne godine osnovnih studija. Sa porastom broja godina raste mu i želja za obrazovanjem i sticanjem znanja. Dugogodišnje se bavi sportom.

Od 2018-e godine postaje demonstator na predmetu Elektronsko poslovanje, na Katedri za elektronsko poslovanje.

Oblasti interesovanja

Oblasti interesovanja

Oblasti naučnog interesovanja Andreja Radulović su:

  • Elektronsko poslovanje
  • Internet tehnologije
  • Java
  • Projektovanje informacionih sistema

Iskustvo

Iskustvo

  • Praksa pri Rektoratu Univerzita u Beogradu, u Informatičkom centru, gde je radio na sajtu Univerziteta.