Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Aleksa Miletić

Ime: Aleksa Miletić
Zvanje: Student master studija
Katedra: Katedra za elektronsko poslovanje
E-mail: aleksa.miletic@elab.rs

Biografija

Aleksa Miletić rođen je 1998. godine u Kruševcu. Srednju školu, prirodno-matematički smer, završio je u Varvarinu sa odličnim uspehom. Fakultet organizacionih nauka upisao je 2017. godine. Na smeru Informacioni sistemi i tehnologije diplomira 2021. godine sa diplomskim radom na temu „Razvoj softverskog sistema za podsistem nabavke knjiga u knjižari upotrebom ASP.NET Core okvira“. Master akademske studije, studijski program Elektronsko poslovanje i upravljanje sistemima, modul Tehnologije elektronskog poslovanja, na Fakultetu organizacionih nauka upisuje iste godine. Tokom školske 2021/2022 godine angažovan je od strane Fakulteta organizacionih nauka kao demonstrator u izvođenju nastave. Za vreme osnovnih studija bio je član Udruženja studenata tehnike BEST Beograd, gde je učestvovao u realizaciji raznih projekata poput: BEST Design Week, JobFair20, BEST kurs, EBEC Beograd и EBEC Balkan. Takođe Aleksa je zajedno sa svojim timom osvojio prvo mesto na FON Hakatonu 2022. godine, takmičenju koje organizuje studentska organizacija FONIS, a na kom je zadatak bio kreiranje aplikacije za „Razvoj ekološke svesti i primenu principa zaštite životne sredine“.

Nastavne aktivnosti

Aleksa Miletić angažovan je na Fakultetu organizacionih nauka na sledećim predmetima:

  1. Elektronsko poslovanje
  2. Internet Tehnologije
  3. Simulacije i simulacioni jezici
  4. Internet marketing
  5. Internet inteligentnih uređaja
  6. Upravljanje rizikom u elektronskom poslovanju