Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Seven Bridges – gostujuće predavanje

U okviru programa promocije i saradnje ELAB-a sa najuspešnijim IT kompanijama kod nas, 15.12.2016. godine u 08:15, sala 015, predavanja na temu “BIOINFORMATIKA: OSNOVNI POJMOVI I TRENUTNI IZAZOVI”, održaće gosti iz kompanije Seven Bridges genomics, Aleksandar Mihajlović i Mladen Jovanović.

Bioinformatika je mlada i izuzetno dinamična oblast koja stoji na preseku statistike, informatike i biologije. Uključuje analizu i modeliranje velikih podataka, kao i razvoj novih algoritama. Cilj predavanja je predstavljanje ključnih pojmova oblasti, aktuelnih problema i mnogobrojnih izazova bioinformatike. Kroz par primera biće objašnjena biološka i inženjerska složenost oblasti, kao i primena bioinformatike u savremenoj nauci. Biće prikazana jedna od ključnih primena iz oblasti personalizovane medicine, gde izučavanje genoma i promena u njemu utiče na efikasnije lečenje. Predavači će se osvrnuti na značajan izazov intenzivnog rasta količine bioinformatičkih podataka i zahtevima za razvoj efikasnih rešenja za analizu, prenos i čuvanje istih.

Kompanija Seven Bridges okuplja najveći bioinformatički tim u regionu i zajedno sa kolegama iz drugih kancelarija radi na velikim internacionalnim projektima koji imaju za cilj da identifikuju uzročnike raka, genetskih oboljenja i da razviju lekove koji bi preciznije i uspešnije tretirali te bolesti.

Seven Bridges, kompanija koja je 2016. imenovana za jednu od najpametnijih svetskih kompanija od strane MIT Technology Review-a, se bavi analizom biomedicinskih podataka, pospešujući proboje u istraživanju raka, genetskih oboljenja, razvoja lekova i personalizovane medicine.

Skalabilna Seven Bridges Cloud platforma omogućava brzu, zajedničku analizu genoma paralelno sa ostalim formama biomedicinskih podataka. Istraživači u državnim, biotehnološkim, farmaceutskim i akademskim laboratorijama širom sveta koriste usluge Seven Bridges-a, uključujući i tri značajne inicijative iz oblasti genomike: Cancer Genomics Cloud Pilot (U.S. National Cancer Institute), Million Veteran Program (The Veterans Affairs Office of Research and Development) i 100,000 Genomes Project (Genomics England). Seven Bridges ima kancelarije u Beogradu, Bostonu, Londonu, Istanbulu, Ankari i San Francisku.

Ovo će biti sjajna prilika za sve studente da vide kako se razvija, implementira i održava platforma za bioinformatiku napravljena “od nule”.

Check Also

Ekosistemi e-poslovanja: CarGo

“Ekosistemi elektronskog poslovanja”, Aleksandar Vučić, CarGo, 16.11.2020., 18:15.