Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Saga – gostujuće predavanje

U okviru programa promocije i saradnje ELAB-a sa najuspešnijim IT kompanijama kod nas, 22.12.2016. godine u 10:15, sala 015, predavanja na temu “KAKO ZAVRŠITI NEMOGUĆ PROJEKAT?”, održaće gosti iz kompanije Saga, Jovan Lakić, sistem arhitekta i Miloš Radenković, direktor sektora za Middleware i integracije,.

Predavanje je zasnovano na iskustvima u implementaciji Identity Management rešenja u velikim kompanijama. Specificnost ovih rešenja je niz integracija sa različitim sistemima i dodir sa brojnim tehnologijama i alatima na tom putu: od infrastrukture i sistemskog softvera, do razvoja Java koda, SOA koncepta i veb servisa. Na predavanju će se govoriti o ulozi Identity Management rešenja u modernim kompanijama, ali i o konkretnim koracima i izazovima u implementaciji ovih sistema, sa idejom da se studentima što vernije prikaže kompletan tok jednog
velikog projekta u domenu sistem integracija – od inicijalnog sastanka sa korisnikom, do ulaska u produkciju.

Koje tehnologije i alate treba da poznajete i kako da ih najefikasnije savladate? Koje sve uloge možete imati na projektu? Koje osobine Vas izdvajaju od proseka? Cilj predavanja je upoznavanje studenata sa poslom sistem inženjera i otvoren
poziv da studentsku praksu urade u Sagi. Nudi se rad uz mentora, na odabranim temama, tokom mesec dana.

 

Check Also

Ekosistemi e-poslovanja: CarGo

“Ekosistemi elektronskog poslovanja”, Aleksandar Vučić, CarGo, 16.11.2020., 18:15.