Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Odbranjena doktorska disertacija – prof.dr Artur Bjelica

Čestitamo prof.dr Arturu Bjelici na uspešno odbranjenoj doktorskoj disertaciji na temu “Razvoj inovativnog modela komunikacije u elektronskom poslovanju zdravstvenih ustanova”, pod mentorstvom prof.dr Marijane Despotović-Zrakić. Prof.dr Artur Bjelica je redovni profesor na Medicinskom fakultetu, Univerzitet u Novom Sadu. Pored odbranjenih doktorskih disertacija na Medicinskom fakultetu i na Fakultetu za psihologiju, Univerziteta u Novom Sadu, profesoru Bjelici je ovo treća po redu odbranjena doktorska disertacija. Takođe, dao je tri specijalizacije i to iz oblasti ginekologije, endokrinologije i menadzmenta u zdravstvu koju je završio na FON-u. Čast nam je što smo imali ovakvog kandidata i radujemo daljoj saradnji 🎓

Elab tim

Check Also

Radio Beograd: Merenje stresa

Prof. dr Aleksandra Labus govorila je za RTS o upotrebi IoT tehnologija u praćenju stresa. …