Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Objavljen rad u časopisu Utilities Policy

Objavljen je rad pod nazivom “A hybrid approach to building a multi-dimensional business intelligence system for electricity grid operators” u časopisu Utilities Policy čiji su autori profesori i doktoranti Katedre za elektronsko poslovanje. Rad se može besplatno preuzeti najkasnije do 23.12.2016. sa linka: http://www.sciencedirect.com/…/article/pii/S095717871630159X

Check Also

ICMarkTech’20

Katedra za elektronsko poslovanje pri Fakultetu organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu, u saradnji sa Računarskim …