Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Oblast istraživanja – Upravljanje rizikom u razvoju informacionih sistema

Naučno istraživacki rad u oblasti Upravljanja rizikom u razvoju informacionih sistema obuhvata:

  • Arhitekture i paradigme u razvoju informacionih sistema
  • Standardi u razvoju informacionih sistema
  • Metode upravljanja rizikom u razvoju informacionih sistema
  • MSF metodologija za upravljanje rizikom u razvoju informacionih sistema
  • Principi projektovanja veb aplikacija
  • Upravljanje rizikom u sistemima elektronskog poslovanja
  • IT revizija

Rezultati naučnog rada iz ove oblasti implementirani su i koriste se u okviru redovnih aktivnosti Katedre za elektronsko poslovanje i upravljanje sistemima.