Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Oblast istraživanja – Primena računarske tehnike u fizici

Naučno istraživački rad u oblasti Primene računarske tehnike u fizici obuhvata:

  • Razvoj infrastrukture za podršku u eksperimentalnoj fizici
  • High performance computing u nauci
  • Grid computing u nauci