Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Home > Katarina Jerinić

Katarina Jerinić

Katarina Jerinić

Biografija

Katarina Jerinić rođena je 1996. u Beogradu, gde je 2015. godine završila Filološku gimnaziju. Trenutno je student četvrte godine Fakulteta organizacionih nauka na smeru Informacioni sistemi i tehnologije. Tokom studiranja je aktivan član Udruženja studenata informatike FONIS. U školskoj 2018/2019 je angažovana kao demonstrator na predmetu Elektronsko poslovanje.

Relevantna iskustva

Relevantna iskustva

  1. Deo tima za izradu sajta za Fon Hakaton 2018.
  2. Sekretar organizacije FONIS 2018/2019

Oblasti interesovanja

Oblasti interesovanja

  1. Front-end development
  2. Veb dizajn
  3. Statistika