Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Home > Alumni > Ivan i Aleksandar

Ivan i Aleksandar

Internet inteligentnih uređaja (eng. Internet Of Things) se brzo razvija i postaje deo svakodnevnog života. Pametna okruženja je moguće implementirati primenom raznih senzora, aktuatora, mikroračunara kao što je Raspberry Pi ili mikrokontrolera kao što je Arduino.

Jezdović Ivan i Ivković Aleksandar su učestvovali u pisanju dokumentacije za praktikum iz Interneta inteligentnih uređaja. Ivan i Aleksandar su realizovali više primera iz oblasti Interneta inteligentnih uređaja: pametan automobil, pametna kuća, pametna poljoprivreda, pametna industrija, e-zdravstvo, pametan grad.

Ivan i Aca
Ivan i Aleksandar

U primeru “Pametan automobil” prikazane su mogućnosti prikupljanja i slanja podataka iz taksi vozila u realnom vremenu. Dispečerskom centu se šalju podaci o statusu pametnih uređaja i podaci o nivou detektovanog CO2 u automobilu. Nivo CO2 se meri korišćenjem senzora za detekciju dima. Senzor za dim je povezan sa Raspberry Pi uređajem koji je povezan na Internet pomoću Telenor mi-fi uređaja. Ovim je omogućena detekcija duvanskog dima u taksi vozilu i detekcija požara. Razvijena je veb aplikacija koja omogućava zaposlenima u dispečerskom centru da u svakom trenutku prate status vozila i nivo CO2. Veb aplikacija zvučnim signalom obaveštava dispečera ukoliko dođe do detekcije CO2 ili nepravilnosti u radu uređaja u vozilu.

Check Also

IEEE seminar: Using social network analysis to identify user preferences for cultural events

Pozivamo Vas na predavanje Stevana Milovanovića u okviru IEEE seminara CO-16 na temu “Using social …