Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

HandsOn: HTML5

HTML5 handson

U petak 27.11.2015 održaće se radionica u okviru Elab Hands-On serijala.

Tema: HTML5

Prijavite se za ELAB hands-on

Predavač: Emilie Erić, saradnik katedre

HTML5 je najnoviji standard za strukturiranje i prikaz sadržaja na vebu. Donosi poboljšanje semantike, veći broj novih elemenata, nove koncepte u razvoju veb aplikacija, kao i poboljšanu grafiku. Naučite kako da primenjujete HTML5 koncepte i elemente u okviru našeg handson događaja.

Sadržaj radionice:

  • Uvod
    prezentacija HTML5 i osnovnih novina
  • Praktični deo
    izrada proste html stranice korišćenjem novih tagova i mogućnosti koje nam pruža HTML5

Ova radionica će se održati u petak 27.11.2015 u sali 304 u nekoliko vezanih termina počevši od 16h. U zavisnosti od broja prijavljenih studenata, biće određen broj termina u trajanju od 45 minuta. Scenario: jedna grupa od 12 studenata prisustvuje radionici u prvom terminu (16:00 -16:45), zatim sledeća grupa sluša u drugom terminu (17:00 -17:45) itd.

Check Also

Ekosistemi e-poslovanja: CarGo

“Ekosistemi elektronskog poslovanja”, Aleksandar Vučić, CarGo, 16.11.2020., 18:15.