Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Metodologija naučno-istraživačkog rada u tehničko-tehnološkim naukama

U sredu 28. decembra 2022. u sali B009 na Fakultetu organizacionih nauka je održano predavanje, Metodologija naučno-istraživačkog rada u tehničko-tehnološkim naukama. Predavanje je održala prof. dr Zorica Bogdanović sa Katedre za elektronsko poslovanje Fakulteta organizacionih nauka.
Cilj predavanja je bio da se ukaže na specifičnosti metodologije naučno-istraživačkog rada u tehničko-tehnološkim naukama. Na predavanju su pokazane faze metodologije naučno-istraživačkog rada, metode i alati koji se u svakoj od faza koriste. Poseban cilj je bio da se ukaže na specifičnosti procesa pripreme i objavljivanja radova u časopisima sa SCI lista. Predavanje je bazirano na višegodišnjem iskustvu nastavnika i saradnika Katedre za elektronsko poslovanje koje se ogleda u više desetina objavljenih radova u časopisima sa impakt faktorom, kao i preko četrdeset izvedenih doktoranada.

Check Also

Metodologija naučno-istraživačkog rada u računarskim naukama i informacionim tehnologijama

Profesorka dr Zorica Bogdanović, održala је predavanje na temu „Metodologija naučno-istraživačkog rada u računarskim naukama …