Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Elab u Politici

U današnjoj Politici, na strani 7, objavljen je članak o monografiji “Handbook of Research on High Performance and Cloud Computing in Scientific Research and Education” u kojoj je značajan doprinos dalo više nastavnika i saradnika Katedre za elektronsko poslovanje.

Elab u Politici

Check Also

ICMarkTech’20

Katedra za elektronsko poslovanje pri Fakultetu organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu, u saradnji sa Računarskim …