Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

ELAB u emisiji Kontekst 21 RTS

U emisiji Kontekst 21 na RTS-u emitovana je reportaža o primeni mobilnog učenja na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu.

Mobilno učenje omogućava učenje bilo kad i bilo gde korišćenjem mobilnih uređaja i mobilnih tehnologija. Predstavlja pogodan oblik učenja u visokoškolskom obrazovanju i često se na svetskim univerzitetima koristi kao dodatak formalnom vidu učenja. Korišćenjem specijalizovanih aplikacija može se olakšati sam proces učenja. U okviru Katedre za elektronsko poslovanje na svim nivoima studija studenti imaju mogućnosti da razvijaju mobilne aplikacije za učenje i poslovanje. U toku proteklih godina na desetine studenata završilo je diplomske i master studije iz oblasti mobilnog učenja.

Check Also

Ekosistemi e-poslovanja: CarGo

“Ekosistemi elektronskog poslovanja”, Aleksandar Vučić, CarGo, 16.11.2020., 18:15.